Hlavní činností naší společnosti je výstavba, provoz a údržba lokálních distribučních soustav (LDS) a energetická optimalizace objektů.

Cena elektrické energie se skládá ze složky regulované a složky neregulované. Neregulovanou složku představuje komodita, která je určována jednotlivými obchodníky na tržním principu a odvozuje se od ceny na energetické burze. Regulované složky jsou regulovány a ohodnoceny státními orgány většinou energetickým regulačním úřadem, tzv. ERÚ. Přestože regulované složky tvoří zhruba 60% z celkové ceny elektřiny, jsou pro svou složitost a komplikovanost často opomíjeny, neoptimalizovány a podniky v této problematice nedosahují potenciálu efektivity hospodaření s energiemi. 

Naše společnost vyvinula specializovanou metodiku a softwarové nástroje, pomocí kterých vyhodnotí efektivitu provozu Vašeho objektu. My Vám na základě analýzy nabídneme varianty, jak profitovat na pronájmu technické infrastruktury, nebo jak optimalizovat hospodaření s regulovanou složkou elektrické energie a dosáhnout tím zásadních úspor.

Společnost je licencovaným dodavatelem elektrické energie pod licencnčním číslem 142036269.