Energetická optimalizace

Cena elektrické energie se skládá ze složky regulované a složky neregulované, nebo-li komodity. Smart Energies se primárně zabývá optimalizací regulované složky elektřiny. Regulované složky jsou na měsíční faktuře uvedeny v zeleném rámečku dle tohoto příkladu:

Přestože regulované složky tvoří zhruba 40 až 60% z celkové ceny elektřiny, nejsou pro svou složitost a komplikovanost často správně nastaveny. Optimalizací regulovaných složek lze dosáhnout úspory až 20% z celkové ceny elektřiny. Pro představu u výše uvedeného příkladu Smart Energies navrhl úsporu 750 000 Kč za rok.

Smart Energies pro Vás specializovanou metodikou a softwarovými nástroji vyhodnotí možnost úspory. Analýzu dat provedeme zdarma. Na základě prezentace úspory a vzájemné dohody zrealizujeme optimalizaci regulovaných složek. Odměna pro Smart Energies je vyplácena až v moment generování úspory za elektřinu.

Kroky vedoucí k optimalizaci Vašeho odběrného místa

Úvodní jednání

Předání podkladů k analýze

Analýza dat

Analýzu provedeme do týdne

Prezentace výstupů

Prezentace studie
Indikativní nabídka
Návrh obchodních podmínek

Realizace

Podpis obchodních podmínek
Realizace úspor