Main image

Tvoříme energetické komunity

Co je LDS?
Obrázek4

Co je LDS?

Lokální distribuční soustava slouží k připojení koncových odběratelů do elektrické sítě z nadřazené distribuční soustavy a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka z rozvodů nízkého napětí

new

Monitoring a řízení provozu

Klíčovým prvkem pro efektivní provoz energetické komunity je digitalizace, měření a řízení energetických prvků

OZE

Výstavba zdrojů

V rámci výstavby zdrojů zohledňujeme i potenciál v rámci služeb pro vyrovnávání venkovní distribuční sítě, který má pro ekonomiku provozu zdrojůvýznamný dopad.

Dodávka komodit

Poskytovatel flexibility
Výhodné ceny dodávané elektřiny
díky portfolio efektu
Dodávka "zelené" elektřiny
Zaručené dodávky elektřiny
z obnovitelných zdrojů
Výkup komodity z lokálních zdrojů
Strategie společnosti cílit zejména
na vlastní výkup lokálních OZE

Podpůrné služby v energetice

Poskytovatel flexibility
Uzavírá s agregátorem smlouvu
Agregátor / Provozovatel
Sestavuje portfolio zdrojů
poskytnuté flexibility
Příjemce flexibility
Poskytuje agregátorovi finanční
odměnu za obdrženou flexibilitu
electrical-charging-station-symbol-electric-car-vector-20953848

Elektromobilita

Řešení pro snížení provozních nákladů je integrace dobíjecích stanic do našeho softwarového řešení, díky kterému jsme schopni řídit výkon dobíjení dle stavu lokální sítě.

Reference