Naše služby

1. LDS

Lokální distribuční soustava (LDS) slouží pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti z nadřazené distribuční soustavy a zajištění elektřiny pro zákazníka z rozvodů nízkého napětí.

LDS vzniká uzavřením smlouvy budoucí o připojení a vymezení území pro distribuci mezi majitelem objektu a distribuční společností.

Distribuční společnost pak v objektu zajišťuje distribuci elektrické energie za stejných podmínek jako nadřazený distributor pro developera projektu a případně majitele je však spolupráce s lokáním distributorem výhodnější.

Služby image
Při výstavbě LDS Zajistíme okamžitou finanční úsporu na
připojovacím poplatku za instalaci trafostanice
Výrazně zkrátíme dobu připojení
developerského projektu k elektrické energii
Flexibilně reagujeme na požadavky developerů,
například nalezení nejvhodnějšího umístění pro
trafostanici.
Při provozu LDS Staráme se o kompletní provoz LDS včetně
investic do zařízení a zákaznické podpory
Jsme schopni dále optimalizovat energetický
provoz LDS Volitelný produkt Opti+
Přebíráme zodpovědnost za povinné
výkaznictví
vůči Energetickému regulačnímu
úřadu

 

2. Monitoring a řízení provozu

Klíčovým prvkem pro efektivní provoz energetické komunity je digitalizace, měření a řízení energetických prvků. Díky kvalitnímu sběru informací o spotřebách energií v rámci komunity a následné analytické činnosti jsme schopni provádět změny spotřebitelského chování, predikovat budoucí energetické potřeby, identifikovat vhodná technologická řešení a mnoho dalšího.

Důsledkem je snížení spotřeby energií a omezení nevýhodného nákupu z distribučních sítí. To v konečném důsledku znamená maximální finanční efektivitu, ale také snížení dopadu na životní prostředí.

Digitalizace nám zároveň umožňuje poskytovat další moderní energetické služby jako například stabilizace distribuční sítě pro ČEPS a efektivní dobíjení elektromobilů. Více se dozvíte dál.

Služby image

3. Výstavba zdrojů

Segment energetiky zažívá v posledních letech významný přerod. Jedním z důvodů je již výše zmíněná digitalizace se kterou jdou ruku v ruce efektivně řízené lokální zdroje energií. Díky kombinaci těchto dvou faktorů jsme schopni významně omezit dodávky „drahé“ energie ze sítě, využít flexibilitu zdrojů a vyrábět energii v čase a množství, které je v dané lokalitě potřeba.

Díky lokální výrobě energií navíc nedochází k zásadním energetickým ztrátám při jejím přenosu na dlouhé vzdálenosti. V rámci výstavby zdrojů zohledňujeme i potenciál v rámci služeb pro vyrovnání venkovní distribuční sítě, který má pro ekonomiku provozu zdrojů významný dopad.

 

Jsme společností, která taková řešení navrhuje, projektuje, realizuje, provozuje.

Služby image

4. Dodávka komodit

Dodávka komodit pro velko-odběratele
Sluzby ico
 • Výhodné ceny dodávané elektřiny díky portfolio efektu
 • V případě realizace LDS nabízí Smart Energies majiteli objektu podíl na zisku z dodávky komodity
 • Vstupní předpoklad ke kvalifikaci objektu pro poskytování flexibility/PpS
Dodávka "zelené" elektřiny
Sluzby ico
 • Zaručené dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů (záruka pomocí „zeleného certifikátu}
 • Možnost zvýšení „ekologického“ hodnocení objektu/společnosti majitele
Výkup komodit z lokálních zdrojů
Sluzby ico
 • Strategie společnosti cílit zejména na vlastní výkup lokálních OZE
 • Snaha o přímý odprodej elektřiny v rámci vlastního portfolia odběratelů

5. Podpůrné služby v energetice

Poskytovatel flexibility (majitel / provozovatel nemovitosti) uzavírá s agregátorem smlouvu. V rámci smlouvy mu za finanční odměnu poskytuje pravomoc řídit, nebo vydávat povel k řízení zdrojů flexibility. Při řízení zdrojů je vždy zachován plny „komfort“ provozu technologie.

Agregátor sestavuje portfolio zdrojů poskytnuté flexibility tak, aby splnil podmínky produktů flexibility v požadované technické kvalitě.

Příjemce flexibility poskytuje agregátorovi finanční odměnu za obdrženou flexibilitu.

Poskytovatel flexibility Sluzby ico
 • Administrativní budovy
 • Lokální zdroje elektrické energie
 • Výrobní podniky
 • Výrobní závody
 • Akumulace
 • Elektromobilita
Agregátor/Provozovatel Sluzby ico
Příjemce flexibility Provozovatel přenosové
soustavy
 • Řízení výkonové bilance
 • Řízení toků elektřin
Provozovatel distribuční
soustavy
 • Snižování špiček spotřeby
 • Regulace napětí
 • Řízení toků elektřiny
Subjekt zúčtování
 • Vyrovnávání odchylky
 • Zajišťování pozice
 • Vyrovnávání vlastní

6. Elektromobilita

Vzhledem k významnému rozvoji elektromobility se stává výstavba dobíjecí infrastruktura důležitou součástí každého projektu. Z důvodu vysokých nároků na příkon dobíjecích stanic je jejich provoz velmi nákladný a zásadním způsobem zdražuje výslednou cenu elektrické energie, případně navyšuje investiční náklady při budování energetické infrastruktury

Řešení pro snížení provozních nákladů je integrace dobíjecích stanic do našeho softwarového řešení, díky kterému jsme schopni řídit výkon dobíjení dle stavu lokální sítě.

Služby image