Co je LDS

Co je LDS

Co je LDS

Lokální distribuční soustava (LDS) je soustava sloužící pro distribuci elektrické energie ze soustavy nadřazeného distributora. LDS zajišťuje dodávky elektrické energie koncovému odběrateli a jeho připojení k elektrizační soustavě.

LDS bývá tvořena zpravidla jedním připojovacím bodem (trafostanice VN/NN), ke kterému se poté připojují další odběratelé a většinou se skládá z:

  • přípojky na straně VN na distribuční rozvod nadřazeného distributora
  • trafostanice 22/0,4 kV, která napájí LDS elektřinou a z příslušných rozvaděčů
  • přípojných NN (0,4 kV) vedení
  • vlastních odběrných míst opatřených fakturačními měřidly

Jak LDS vznikne

LDS vznikne vymezením území pro distribuci, kdy vlastník/uživatel daného území uzavře s licencovanou distribuční společností tzv. smlouvu o vymezení území pro distribuci. Poté distributor investuje do výstavby nové distribuční sítě (nebo odkoupí či pronajme stávající). Tento distributor pak zodpovídá na daném území za distribuci elektřiny a připojení nových zákazníků, a to v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Pro koho je LDS vhodná

Chcete při realizaci developerského projektu uspořit přímé investici za připojení do distribuční soustavy?

Zajímá Vás možnost získat prostředky za prodej nebo pronájem Vaší energetické infrastruktury včetně LDS?

Chcete optimalizovat vlastní nákup silové složky elektřiny nebo tarify odběratelů jednotlivých odběrných míst v rámci Vaší LDS?

Vznik LDS je oboustranně výhodný téměř všude, kde je větší množství odběratelů elektrické energie připojeno prostřednictvím jednoho připojovacího bodu k nadřazené distribuční soustavě a to na hladině nízkého napětí (400/230 V). Zřízení LDS je tedy vhodné především pro:

  • obchodní nebo nákupní centrum
  • logistický nebo průmyslový park
  • kancelářská budova
  • soubor bytových nebo rodinných domů
Co je LDS

Distribuční poplatky a cena za elektřinu v rámci LDS

Cena za distribuci a související služby je zcela regulována státem a závisí pouze na distribučním území ve kterém se daná lokalita nachází (ČEZ, E.ON, PRE atd.). Cenu určuje Energetický regulační úřad, a to cenovým rozhodnutím vždy na nadcházející kalendářní rok. Platbu za distribuci odběratel hradí svému obchodníkovi s elektřinou prostřednictvím smlouvy o sdružených službách (jednou fakturou spolu s cenou za silovou elektřinu), nebo samostatně distribuční společnosti.

Co je LDS